Velkommen til Gassmagasinet

Gass og gassproduksjon er viktig for Norge. Gass gir oss gode inntekter, og det er mange gassfelter som kan bygges ut og gi landet inntekter og arbeidsplasser også i framtiden. På denne nettsiden kan du lære mer om ulike typer gass og om foretak som jobber med gassproduksjon. Vi vil gjerne skrive om gass på en forståelig måte, og fortelle mer om hva som skjer innen denne industrien. Gass er ikke bare naturgass og biogass, så nettsiden kommer til å dekke også andre typer gassproduksjon, i tillegg til at vi skal komme inn på miljøaspekter og løsninger som kan gjøre framtidens industriproduksjon renere.

Gass eller ikke gass?

Gass og gassproduksjon har både fordeler og ulemper. Ulempene handler om klimagassutslipp, mens fordelene er at for eksempel naturgass og biogass er mer miljøvennlig enn fossilt brensel. Selv om teknologien utvikles raskt, og nye energikilder er under utvikling, kommer verden fortsatt til å trenge gass i mange tiår framover. Fram til vi finner andre energikilder, er det viktig at olje og gass produseres på en mest mulig miljøvennlig måte, slik at utslippene reduseres til et minimum. Det er også aktuelt å fange utslipp av CO2 for å begrense skadevirkningene, men denne teknologien er ikke helt klar til bruk ennå.

Norge leverer i dag rundt 20 % av all gass som brukes i EU, og den norske gassen er faktisk regnet som forholdsvis ren. EU sier selv at den norske gassen er helt nødvendig for at EU skal nå klimamålene sine og samtidig sikre en stabil og trygg energiforsyning. Da tenker de ikke bare på at produksjonen er pålitelig, men også på det politiske. Noen land har brukt olje og gass som politisk pressmiddel, noe Norge ikke gjør.

Gassproduksjon i Norge

Norge har ganske lave utslipp per fat olje og gass, sammenlignet med andre land. Norske oljeselskaper har ikke lov til å brenne gass på plattformene, så den må brukes på andre måter. Det meste av gassen fraktes i rør til markedene i Europa, og dette er en ganske miljøvennlig løsning. Mange er ikke klar over at Norge tjener mer på gassproduksjon enn på oljeproduksjon. Gass er en etterspurt vare. Det er både lønnsomt og mer miljøvennlig å bruke gassen på denne måten, enn å brenne den på plattformene.

Framtidens gassproduksjon

Det anslås at 44 % av verdens energibehov i 2040 vil dekkes av olje og gass. Oljeproduksjonen kommer til å reduseres men ikke forsvinne helt riktig ennå. Dette vil føre til enkelte miljøproblemer, men gass er mer miljøvennlig enn kull, så ved å bytte ut kullkraft med gass, kan verden spare miljøet. Det kommer også til å bli satset stadig mer på biogass. Biogass er fornybar, og den dannes naturlig. Dersom gassen ikke blir utnyttet, kommer den bare til å gå tilbake til kretsløpet, uten å gjøre nytte for seg. Derfor er det fornuftig å utnytte gassen først. Ved å bruke biogass, kan man også stimulere til lokal produksjon og skape nye arbeidsplasser.

Oljeindustriens framtid

Selv om oljeindustrien i Norge har opplevd nedgangstider, er det ingen grunn til å tro at olje fases ut med det første. Olje brukes ikke bare til drivstoffproduksjon, men har også mange andre bruksområder. Og selv om antallet elbiler øker raskt, og andre typer energi gradvis tar over, er det forventet god etterspørsel etter olje og gass i lang tid framover. Norges erfaring som oljenasjon gjør også at det blir utviklet mye ny teknologi her i landet, som kommer andre land til nytte. Det skjer derfor mye spennende innenfor olje- og gassindustrien.