Hydros rensesenter på Årdal

Hydros aluminiumsverk i Årdal har 567 ansatte. Bedriften startet opp i 1948, og produseres primæraluminium, støperlegeringer, valseblokker og anoder, og driver med kraftproduksjon, forskning og utvikling. Forskerne ved verket har blant annet utviklet en ny type produksjon som skal testes i stordrift i 2017.

Miljøtenkning

De fleste fabrikker forurenser på en eller annen måte. Det gjelder også aluminiumsverket i Årdal. Men de har satset på å redusere utslippene ved å installere renseanlegg for svoveldioksid, som er et av de største problemene med aluminiumsproduksjon. Det nye anlegget skal redusere utslippet med 200 tonn i året, og er det første anlegget i sitt slag i industriell sammenheng. Fabrikken har lenge ønsket å gjøre noe for å redusere utslippene, men det tok litt tid å finne en løsning som fungerte i praksis. Målet var å redusere svovelutslippene med 95 %, uten produksjonstap.

Gjenvinning av fluor

I 2008 fikk fabrikkens teknologisenter et gjenvinningsanlegg for fluor. Anlegget kostet 40 millioner, og reduserer fluoridutslippene med 99,8 %. Men dette anlegget ble ikke bygd for å rense ut svoveldioksid i tillegg til fluorider, ettersom fabrikken hadde tillatelse for å øke utslippene sine. Tradisjonelle rensemetoder for å fjerne svoveldioksid ville blitt kostbare. I stedet begynte de å forske på hvordan rensing kunne innføres på et senere tidspunkt. Utslippskravene til svoveldioksid kommer til å bli strengere i framtiden, og det nye renseanlegget skal møte disse kravene.

Svoveldioksid

Industri og bergverk slipper ut store mengder svoveldioksid. Metallindustrien er verstingen på dette området. Svoveldioksid kan føre til helseplager og forsuring av miljøet. Heldigvis har utslippene gått ned i Norge, i takt med stadig strengere krav til industrien. Utslippene er redusert med 88 % siden 1980. Sur nedbør pleide å være et stort problem i Norge, først og fremst på grunn av store utslipp i andre land, som ble ført til Norge med vinden. Dette miljøproblemet er i ferd med å bli løst. Det dannes fortsatt svoveldioksid i mange fabrikker, men rensing kan hindre at den slipper ut i naturen. Svoveldioksid dannes blant annet under produksjonen av aluminium og ved forbruk av anoder. Anodene inneholder petrolkoks, som er svovelholdig og danner svoveldioksid når anoden forbrukes. I framtiden kan fabrikken måtte drive produksjon med anoder som har høyere svovelinnhold, men det nye renseanlegget i Årdal skal fjerne 95 % av all svoveldioksid, og vil løse et stort miljøproblem for fabrikken.

Økonomisk støtte

Anlegget kostet 35 millioner kroner, og ble tatt i drift i 2013. Prosjektet fikk støtte fra Prosessindustriens Miljøfond, som ble etablert av Norsk Industri og Miljøverndepartementet. Fondet har som formål å bidra til reduserte utslipp av svoveldioksid fra norsk prosessindustri. Prosjektet er resultat av tverrfaglig samarbeid, og anlegget kunne installeres mens anlegget var i full drift.

Mer miljøvennlige

Hydro har satset stort på miljøtiltak. Foretaket har redusert sine samlede utslipp på 75 % siden 1990, og de fortsetter å utvikle ny teknologi for å bli enda mer miljøvennlige. De satser også på gjenbruk og alternativ bruk av varme og avfallsstoffer. Varmegjenvinning er et eksempel på dette. Smelteverkene i både Årdal, Sunndal og Høyanger leverer varmt vann til oppvarming av bygninger i nærmiljøet. Norsk aluminiumsproduksjon regnes allerede som forholdsvis grønn, ettersom det brukes vannkraft i stedet for kullkraft. Det fører til langt lavere utslipp. Hydro resirkulerer også aluminium. Resirkulert aluminium reduserer energibruken under produksjonen.

Teknologien som ble utviklet ved fabrikken i Årdal kan også benyttes i andre fabrikker, og Hydro er allerede i gang med å oppgradere renseanlegget ved fabrikken i Høyanger. Teknologien kan også eksporteres til andre land, og bidra til reduserte utslipp der.