LNG

Forkortelsen LNG står for Liquefied Natural Gas, altså flytende naturgass. Dette er naturgass som består av metan, etan, andre hydrokarboner og nitrogen. For at gassen skal bli flytende, må den avkjøles til minus 160 grader Celsius. Fordelen med å kondensere gassen på denne måten, er at den blir komprimert. Volumet blir 600 ganger mindre enn når gassen er i gassform, og dette gjør det enklere å lagre og transportere gassen. Når gassen kommer fram til anlegget der den skal brukes, blir den omgjort til gass igjen, og kan for eksempel drive turbiner for å produsere strøm. Det er forholdsvis kostbart å lage LNG, og den må lagres i kostbare tanker, men det er forventet at produksjonen av LNG vil fortsette å øke de nærmeste årene.

Hvordan brukes LNG?

LNG brukes ikke til noe i seg selv. Metoden brukes først og fremst for å få en mer effektiv transport av gassen over lange avstander. Flytende naturgass kan fraktes med tankskip eller i rørledninger til et gasskraftverk eller andre fabrikker som bruker gassen. Flytende naturgass kan også fraktes med tankbiler. Dette er spesielt aktuelt for å levere drivstoff til gassdrevne båter og kjøretøy.

Produksjon av LNG i Norge

I Norge produseres LNG i stor skala på Melkøya utenfor Hammerfest. Denne gassen kommer i rørledning fra Snøhvitfeltet, og blir omgjort til flytende naturgass på anlegget. Deretter blir gassen sendt med båter til Spania og USA. LNG produseres i mindre mengde på Kollsnes, Snurrevarden og Risavika.

Historie

Allerede i 1886 klarte Karol Olszewski å lage flytende metan, som er hovedbestanddelen i naturgass. Før år 1908 klarte man å framstille alle gasser i flytende form. Den første produksjonen av flytende naturgass startet i USA i 1918. Da ble naturgass avkjølt for å trekke ut helium, som finnes i noen typer naturgass. Den flytende naturgassen ble ikke lagret, men omgjort til gass igjen. Patentene på å gjøre naturgass flytende ble delt ut i 1915 og på 1930-tallet.

I 1937 mottok Lee Twomey patentet for å produsere LNG i stor skala. Planen hans var å lagre naturgass i flytende form for å ha energireserver på lager. Ettersom vanlig naturgass er plasskrevende å lagre, var det bedre å lagre den i flytende form, ettersom den flytende gassen tar 600 ganger mindre plass. Det første store anlegget ble åpnet i 1940. Men naturgass er svært brennbar, og i 1944 ble en av tankene ødelagt. LNG slapp ut, eksploderte og drepte 130 mennesker. Det ble klart at man måtte forbedre sikkerheten på slike anlegg.

De første gassbåtene

Første gang LNG ble fraktet med båt, var i 1959. Da ble et amerikansk krigsskip bygd om til en gassbåt, og LNG ble fraktet til Storbritannia, der energimangelen var stor. Den første spesialbygde gassbåten ble tatt i bruk i 1964. Fra 1965 og gjennom hele 1970-tallet ble det laget mange anlegg for LNG i USA. I dag produseres naturgass i mange gassrike land verden over, og gassen blir fraktet til kunder i andre land. Mottaksterminaler for gassen finnes i et tjuetalls land, men antallet terminaler øker stadig. Den største eksportøren av LNG er Qatar, som står for rundt 25 % av verdens LNG-eksport. USA har i en årrekke ikke eksportert LNG, men i 2016 har de første selskapene fått tillatelse til å gjenoppta denne eksporten.

Kvalitet

God kvalitet er noe av det viktigste innen LNG-industrien. Det er strenge kvalitetskrav, som skal sikre at gassen holder forventet kvalitet. Kvalitetskravene er litt forskjellige ulike steder i verden, og gassen kan delvis tilpasses kundenes ønsker, for eksempel ved å tilsette eller fjerne ulike gasser. Men disse metodene er kostbare og vanskelige å utføre i stor skala.