Shell

Shell Norge har eksistert siden 1912. Selskapet driver hovedsakelig med leting etter og produksjon av gass og olje. Det norske hovedkontoret ligger i Sola kommune ved Stavanger. Shell er det største internasjonale olje- og gasselskapet på norsk sokkel i produksjonsmengde. De driver blant annet felt som Draugen, Ormen Lange, Knarr og Gaupe, og er dessuten medeier i andre produksjonslisenser.

Folk flest forbinder nok også Shell med bensinstasjoner, som eies og drives av Smart Fuesl AS. Shell eier dessuten selskapet Gasnor, som driver med naturgass og LNG (flytende naturgass).

Selskapets historie

Shell startet som en liten butikk i London, men er i dag et globalt konsern som har 700 ansatte bare i Norge. Selskapet etablerte seg i Norge i oktober 1912, da kalte de seg NEMAK (Norsk Engelsk Mineralolie Aktieselskab). Dette navnet ble beholdt i 28 år, men i 1940 endret selskapet navn til A/S Norske Shell.

I starten leverte det norske selskapet først og fremst lampeolje. Men etter hvert overtok bensin og smøreolje som hovedprodukter. Før 1920 var det bare tre utleveringssteder for bensin i Norge, men sommeren 1920 startet utbygging av stasjoner landet rundt. Det ble bygd rundt 20 stasjoner hvert år, men standarden var primitiv. Byggingen av smørehaller skjøt også fart, men disse var like primitive. Hvis det var kaldt, var sjåførene nødt til å ringe på forhånd, slik at oljen kunne varmes opp med parafinbrenner.

Depotanlegg og uttransport

Depotanlegg måtte også bygges, og Shell måtte selv betale for sidespor til jernbanevognene. Shell måtte også investere i biler som kunne frakte bensin og olje ut i distriktene. Kystdepotene trengte nye båter. Det ble også utviklet nye produkter, og ofte måtte de nye produktene selges sammen med de gamle, slik at kundene hadde valget mellom dem.

Under krigen ble halvparten av lagringskapasiteten ødelagt, og i Nord-Norge var det ingen anlegg igjen nord for Svolvær. Dermed måtte kapasiteten bygges opp på nytt. Kapasiteten måtte også økes, slik at anleggene kunne ta imot større tankbåter.

Oljeleting i Norge

A/S Norske Shell kom inn i norsk oljevirksomhet etter at det ble funnet olje på norsk sektor. De opprettet sin egen avdeling for leting etter og produksjon av olje, og ble et ekte oljeselskap, slik vi kjenner det i dag. Draugen var Shells første felt i Norge. Feltet ble oppdaget i 1984, og produksjonen startet i 1993, som det første oljefelt i drift nord for 62.breddegrad. Det ble anslått at Draugen skulle drives i 17 til 20 år, og at bare 40 % av oljen kunne tas ut. Men produksjonen har økt, og i dag har feltet en utvinningsgrad på 70 %, som er en av de høyeste i Norge. Draugen har produsert mer olje enn man trodde feltet skulle produsere i hele sin levetid, og er helt i verdenstoppen når det kommer til utvinningsgrad.

Samfunnsansvar

Shell tar også et samfunnsansvar og har en rekke arrangementer og nettforum. Et av de mest kjente arrangementene er Shell Eco-maraton, der studenter fra hele verden skal lage biler som kjører lengst mulig med minst mulig drivstoff. Også norske studenter deltar i dette billøpet, og i 2016 vant Høgskolen i Østfold pris for beste bildesign under arrangementet. Det var stort for elevene som hadde brukt 8000 timer på å lage bilen. Studenter fra NTNU har også fått mye skryt for sine biler gjennom årene, men slet litt i årets konkurranse.

Trivsel og god mat

Shells bensinstasjoner har også begynt å tilby mer til kundene sine. Flere stasjoner har sittegrupper der folk kan spise og ta en pause under bilturen. Noen av stasjonene har også lansert matkonseptet Real mat, der det brukes norske råvarer.