Yara Praxair

Praxair er et industrigassforetak. De har 60 års erfaring og tilbyr gasser og tekniske tjenester, inkludert gassinstallasjoner, kontroll av gassanlegg, kurs og konsulentoppdrag og HMS. Selskapet produserer mange ulike industrigasser, og leverer gasser som acetylen, argon, helium, hydrogen, karbondioksid, mepran, nitrogen, oksygen og propan. De leverer også gassblandinger, gassutstyr og spesialgasser

Gassblandinger

Praxair begynte å produsere gassblandinger på Hydro Rjukan for mer enn 60 år siden. I dag produserer de nesten alle typer gassblandinger, og leverer industrigasser som sveisegasser. De lager også spesialgasser som høyrene gasser, rengasser med spesifisert renhet, for eksempel prosessgasser, og gass- og væskeblandinger med eller uten spesifiserte usikkerheter. I tillegg har de utstyr som ivaretar gassens kvalitet under transport.

Høyrene gasser brukes først og fremst til analyseformål der riktig gasskvalitet er avgjørende for resultatet. Urenheter kan skade analyseutstyr, og da er det viktig at gassen er ren. Som regel er det oksygen og fuktighet som defineres som urenheter i gassen, i noen tilfeller også hydrokarboner. Laboratoriet på Rjukan er akkreditert som et kalibreringslaboratorium for produksjon av naturgassblandinger og analyse av disse gassblandingene.

Utstyr til gass

I tillegg selger selskapet utstyr som gassinstallasjoner og regulatorer, og installerer utstyret hos kunden. De har sin egen samarbeidspartner som heter iTec. Dette selskapet ble startet i 2001, med hovedfokus på salg, installasjon og service av skjæremaskiner. I 2009 utvidet de tilbudet og begynte med gassutstyr. Nå leverer de gassutstyr til industrigasser, medisinske gasser og laboratoriegasser.

Selskapet leverer både gass og flytende gass, og de selger regulatorer som dekker de fleste behov. De selger også lagringssystemer for biologisk materiale, som brukes i laboratorier og i helsevesenet.

Store kundegrupper

Ettersom Praxair leverer så mange ulike gasser og gassblandinger, har de mange kunder fra ulike bransjer. Kundene kommer blant annet fra:

 • Bilindustrien, som trenger deler og utstyr av beste kvalitet, og deler som er nøyaktig like.
 • Kjemisk industri, som trenger gasser til mange ulike formål.
 • Dykkere, som trenger trykkluft og utstyr tilpasset ulike havdyp.
 • Elektronikkbransjen, som trenger gasser til å lage bedre produkter.
 • Selskapet leverer blant annet hydrogen til biler og busser og hjelper til med produksjon av biodrivstoff.
 • Oppdrettsanlegg
 • Næringsmiddelindustrien, som trenger gasser til å forlenge varenes holdbarhet.
 • Glassindustrien
 • Helsesektoren
 • Laboratorier
 • Metallproduksjonsindustrien, der gasser blant annet kan redusere kostnader og forbedre energieffektiviteten.
 • Olje- og gassindustrien
 • Farmasøytisk industri
 • Treforedlingsindustrien
 • Raffinerier
 • Renseanlegg for drikkevann og avløpsvann.
 • Sveiseindustrien og metallarbeidsindustrien.

Et globalt selskap

Praxair er en ledende global leverandør av karbondioksid og andre industrigasser, og selskapet fortsetter å vokse. I 2016 kjøpte de opp Yara International ASAs europeiske karbondioksidleverandør. Yaras europeiske avdeling produserer hovedsakelig flytende karbondioksid og tørris til matvareindustrien, og hadde en inntjening på 112 millioner euro i 2015. Praxair hadde et overskudd på 11 milliarder dollar i 2015.

Nå prøver Praxair å få til en sammenslåing med Linde, for å gjøre selskapet enda større. Linde er et tysk selskap, og de to selskapene har vært rivaler på markedet. Lavere vekst i markedet er en utfordring for begge selskapene, og Lindes egne kuttforslag er kanskje ikke nok til at selskapet klarer seg, men forhandlingene om sammenslåing er vanskelige, og i skrivende stund er det ennå ikke klart om det blir en sammenslåing mellom selskapene. Praxair har lavere samlet inntekt enn Linde, men Praxair har til gjengjeld større overskudd i forhold til omkostningene sine.