FMC Technologies

Selskapet FMC Technologies har hovedkontor i Houston i USA. Selskapet ble etablert i 1884, og jobber innen oljeteknologien. Selskapet leverer systemer og løsninger til energisektoren. De utvikler og produserer også systemer til olje- og gassindustrien.

Hva lager FMC Technologies?

Selskapets produksjon omfatter ganske mye. FMC er delt i tre underområder; Subsea Technologies, som lager systemer til bruk under vann, Surface Technologies, som leverer systemer til overflateproduksjon, og Energy Infrastructures, som jobber med infrastruktur. Blant produktene de lager er produksjonssystemer, prosesseringssystemer, brønnhodesystemer, høytrykkspumper, marine lastesystemer for oljeindustrien og gassindustrien. Selskapet tilbyr også kontrollanalyser og strømningsanalyser.

Et globalt selskap

FMC Technologies har 30 avdelinger i 16 land. Totalt har selskapet omtrent 18 900 ansatte. Avdelingene ligger blant annet i USA, Brasil, Skottland, Singapore, Australia, Angola, Nigeria og Norge. I Norge har selskapet 3800 ansatte, og har avdelinger i Asker, Bergen, Kongsberg, Stavanger, Kristiansund, Florø og Notodden.

Selskapets historie

FMC Technologies startet i det små, som så mange andre foretak. Oppstarten var i 1880, da John Bean fant opp en spraypumpe for å bekjempe sykdommer i frukthagen sin. Det tok noen år før selskapet kom inn i oljeindustrien. Det skjedde på 1960-tallet da de utviklet undersjøiske brønnhoder for oljeplattformer. På 1970-tallet ble varemerket FMC lansert. På 1980-tallet gjorde selskapet investeringer i undersjøiske brønnhoder og produksjonslinjer. På 1990-tallet vokste selskapet gjennom mange oppkjøp. Et av selskapene de kjøpte opp var Kongsberg Offshore. Oppkjøpene bidro til å gjøre selskapet til en ledende bedrift innen oljebransjen.

Selskapet gjennomgikk en omstrukturering på 2000-tallet, og ble det i to ulike deler. FMC Technologies fikk ansvaret for maskineri, mens FMC Corporation fikk ansvaret for kjemikalier. På 2000-tallet ble FMC Technologies også børsnotert på NYSE, og ble et uavhengig selskap.

Ledende på markedet

FMC Technologies er et av de ledende selskapene i verden når det gjelder leveranse av systemer og løsninger til olje- og gassproduksjon på havbunnen. De lager, leverer og vedlikeholder subsea-trær, kontrollsystemer, manifolds og tie-in systemer. Selskapet samarbeider med kundene for å gi dem de beste løsningene, slik at hvert oljefelt kan utnyttes maksimalt. De har en egen kundestøtteavdeling som kundene kan kontakte for å få råd om hvordan oljefeltet kan gi best mulig produksjon. Selskapet byr på tilpassede produkter og god service.

Sammenslåing

I mai 2016 ble det opplyst at FMC Technologies skal slå seg sammen med det franske selskapet Technip. Det nye selskapet skal hete TechnipFMC. Nyheten kom ikke lenge etter at FMC Technologies varslet kutt og oppsigelser, også i Norge. Det nye selskapet har en samlet verdi på 100 milliarder norske kroner, og kostnadsbesparelsen ved sammenslåing er beregnet til mer enn tre milliarder. Fusjonen skal også ha andre strategiske og finansielle fordeler.

Aktivitet i Norge

Både FMC Technologies og Technip er aktive i den norske oljeindustrien. Begge selskapene har i 2016 fått kontrakter for utbyggingen av Trestakkfeltet, sammen med Aker Solutions. FMC Technologies og Technip har fått en såkalt EPCI-kontrakt, der de skal bygge ut den undersjøiske delen, inkludert bunnramme, manifold, ventiltrær, kompletteringssystemer, rørledninger, brønnhoder, stigerør, kontrollsystemer, kontrollkabler og maritime operasjoner.

Sammenslåingen av de to selskapene vil også få konsekvenser i Norge. Fusjonen antas å være klar i 2017, og de norske avdelingene til begge selskap har vært rammet av jobbkutt. FMC Technologies reduserte den norske staben med 200 personer i 2015, og ytterligere 100 i 2016. Nyheten om sammenslåingen fikk Technips aksjer til å stige i verdi, men det er usikkert hva virkningen blir på lang sikt. Sammenslåingen vil likevel føre til at det nye selskapet TechnipFMC blir en betydelig aktør innen oljeservicebransjen.